CVO VSPW Mol

Centrum Volwassenenonderwijs

Welkom


Opleidingen


Onze missie


Smartschool


Contact
BBKO
Begeleider in de buitenschoolse opvang


BIKO
Begeleider in de kinderopvang

Begeleider-Animator
Begeleider-animator in de ouderenzorg
zorgkundige
Zorgkundige

Samen sterk

Logistiek assistent
Logistiek assistent
  JGZ
Opvoeder jeugd- & gehandicaptenzorg

AAV
Aanvullende algemene vorming

NT2
Nederlands voor anderstaligen - NT2