CVO VSPW Mol

Centrum Volwassenenonderwijs

Welkom


Opleidingen


Onze missie


Smartschool


ContactOnze Missie

Als erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs en als Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk willen wij, vanuit een christelijk geÔnspireerd kader, een kwalitatief opleidingsaanbod voor de sociale en de (ped)agogische sector verzekeren.

Wij richten ons op (jong)volwassenen met een geŽigend studieprofiel. Vanuit ons streven om onderwijs op maat te bieden, verzorgen we een sterk praktijkgeoriŽnteerde opleiding gekenmerkt door een minder uitgesproken schools karakter in een laagdrempelige setting.

Vanuit de eigenheid van onze opleidingen streven we permanent naar een nauwe band tussen school en werkveld waardoor we, in de mate van het mogelijke, op de bestaande noden en evoluties van de sector kunnen inspelen. Bijzondere accenten worden op waarden-opvoeding gelegd, gekenmerkt door mensvriendelijkheid, respect en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit ons verantwoordelijkheidsgevoel wordt er op een vakkundige, eerlijke, enthousiaste manier, en in overleg met alle betrokkenen, vorm gegeven aan dit project met continue aandacht voor kwaliteit.

Met het oog op een zo hoog mogelijke efficiŽntie en effectiviteit wordt de inzet en de bekwaamheid van onze medewerkers zo optimaal mogelijk gestimuleerd en gecoŲrdineerd. Het samenwerken in team en het volgen van vorming zijn hierbij belangrijke werkmiddelen.

Via een eerlijke en respectvolle communicatie, zowel met de cursisten als met de medewerkers en onze partners, willen we een open school zijn voor iedereen.