CVO VSPW Mol

Centrum Volwassenenonderwijs

Welkom


Opleidingen


Onze missie


Smartschool


ContactBA voorbeeld 

Zorgkundige

 • semester 1

  Basiszorg

  In deze module leer je bewoners dagdagelijks verzorgen.

  Logistieke Vaardigheden

  Na deze module heb je de belangrijkste logistieke vaardigheden onder de knie zoals

  • het transport van de zorgvrager
  • een bed opmaken
  • de zorgvrager ondersteunen bij het maaltijdgebeuren

   

  Hierbij leer je basisprincipes hanteren en methodisch werken.

  EHBO

  Hier leer je hoe je kunt reanimeren en hoe je best eerste hulp toedient bij kleine ongevallen.

  Specifieke Zorg 1

  In deze module leer je de verschillende stelsels kennen van het menselijk lichaam zoals de huid, het beenderstelsel, het spijsverteringsstelsel,… .
  Je leert oog te hebben voor passende zorgkundige taken bij aandoeningen van de verschillende lichaamsstelsels.

  Verplaatsingstechnieken

  In deze module leer je hoe je bewoners kunt verplaatsen, dit op een rugvriendelijke manier.

   


  semester 2

   

  Basis Logistieke Vaardigheden

  Na deze module weet je hoe je moet observeren, interpreteren en rapporteren. Je begrijpt en weet hoe belangrijk deze vaardigheden zijn.
  Ziekenhuishygiëne (reinigen, ontsmetten en steriliseren) komt ook aan bod.

  Communicatie

  In deze module leer je de elementaire sociale vaardigheden die je nodig hebt in je contacten met zorgvragers, collega’s, familie en anderen.

  • Je leert het communicatieschema begrijpen en toepassen.
  • Je leert actief luisteren.
  • Je hebt  aandacht voor non-verbale communicatie, voor feedback geven en feedback krijgen.

  Al deze vaardigheden worden projectmatig ingeoefend tijdens de les en in het WZC.

  Onderhoud in de Zorg

  In deze module leer je de vaardigheden die je nodig hebt om de leef- en werkomgeving te onderhouden en op orde te houden. Met leef- en werkomgeving bedoelen we al het materieel en de materialen.

  • Je kent na deze module de basis van reinigen, stockbeheer (in Word en Excel), linnenbeheer en afvalverwerking.
  • Je kunt de nodige administratieve taken uitvoeren en het werk organiseren.

  Werken in de Zorg

  In deze module leer je verschillende zaken die te maken hebben met je werk in de zorgsector.
  Zo leer je wat een visie van een organisatie is en hoe die in verhouding staat met je handelen als beroepskracht.
  Je leert de meerwaarde kennen van regels om te overleggen met je naaste collega’s of met mensen die andere functies uitoefenen op de werkvloer.

  • Je zoekt op het internet naar info over het beroep van zorgkundige.
  • Je kunt op een gepaste manier omgaan met (o.a.culturele) diversiteit.
  • Je leert de beroepscode respecteren ten aanzien van de mensen waarmee je werkt.
  • Je gaat na wat kwaliteit precies is en hoe je kwaliteitsvol kunt handelen.


  semester 3

   

  Organisatie van Huishoudelijke Taken

  Deze module bereidt je specifiek voor op je werk in de thuiszorg.

  • Je leert hoe je huishoudelijke taken in een thuissituatie moet plannen.
  • Je leert strijken, klein verstelwerk doen, de administratie regelen. 

  Aangepaste Voeding

   

  In deze module leer je hoe je gezonde voeding, dieetvoeding en evenwichtige maaltijden kunt bereiden. Hierbij houd je rekening met de basisregels.
  Vervolgens koppelen we de theorie aan de praktijk: we koken in de les allerlei gerechten en diëten.

  Zorg voor leef-en woonsituatie

  In deze module leer je vanuit een holistische mensvisie op een zo menswaardig mogelijke manier omgaan met zorgvragers.
  Je gaat op zoek naar de mogelijkheden, gewoonten, waarden en normen van zorgvragers om zo in te spelen op hun individuele behoeften.
  Deze informatie ga je vervolgens gebruiken bij de zorg, bij animatieactiviteiten, bij samenwerking met het animatieteam, bij je omgang met personen met dementie, ...

  Context van de zorgvrager

  In deze module zetten we vooral de omgeving van de zorgvrager in de kijker.

  • We staan stil bij het gezin als systeem en bij de context van de zorgvrager, zodat we breder leren kijken.
  • We leren hoe we naast patiëntgericht ook familiegericht kunnen werken om zo de vertrouwens- en samenwerkingsband te versterken.
  • Ook thema’s als draagkracht/draaglast en oudermis(be)handeling komen hier aan bod.

   

  semester 4

   

  Omgaan met dementie
   
  In deze module leer je personen met dementie op een gepaste manier begeleiden en ondersteunen.

  • Je krijgt informatie over de symptomen, de vormen en de fasen van dementie.
  • Je leert specifieke hulpvragen herkennen.
  • Je leert hoe je gepast kunt reageren door verschillende begeleidingsmodellen te hanteren.

  Omgaan met psychische zorgvragen

  • Je leert de belevingswereld kennen van zorgvragers met psychische of psychiatrische aandoeningen.
  • Je zoekt mee hoe je deze zorgvragers op een gepaste manier kunt begeleiden en ondersteunen, hoe je hun welbevinden kunt bevorderen.
  • Je zoekt hoe je kunt handelen binnen de grenzen van je eigen taken en bevoegdheden.

   

  Samenwerken

  In deze module leer je stilstaan bij wie je bent in je samenwerking met anderen.

  • Waar liggen je kwaliteiten en valkuilen?
  • Hoe ga je om met feedback en hoe geef je feedback?
  • Hoe ga je om met conflicten?
  • Welke rol neem je op in een team?
  •  

  We gaan praktisch aan de slag en oefenen deze vaardigheden in door zelf een project op te zetten.

  Cliëntgerichte benadering

  We leren hier hoe we cliëntgericht kunnen werken.

  • Wie is de cliënt/de zorgvrager (ZV) en wat is zijn levensverhaal?
  • Hoe kunnen we de ZV regie laten houden over zijn leven, hem zelf keuzes laten maken?

  We leren kijken naar de mogelijkheden van de cliënt zodat we zijn zelfredzaamheid kunnen bevorderen.
  We staan stil bij de levensvragen van de ZV en hoe we moeten omgaan met diversiteit.

  Specifieke zorg 2

  Je leert het ademhalingsstelsel en het neurologische lichaamsstelsel kennen.
  Je leert oog te hebben voor passende zorgkundige taken bij aandoeningen van deze stelsels.

   

  semester 5

   

  Totaalzorg

  In deze module leer je meer over de volgende thema's:

  • voeding en ondervoeding
  • parameters
  • medicatie (uitbreiding)
  • comfortzorg
  • stomazorg
  • diabetes.

  Omgaan met complexe zorg

  Je leert gepast en deontologisch handelen. Je kunt je flexibel aanpassen in de volgende specifieke situaties:

  • bij een val
  • bij moeilijk hanteerbaar gedrag
  • in palliatieve zorgsituaties.

   

  Begeleide Intervisie (gedurende de ganse opleiding)

   

  Deze module is gericht op je persoonlijke ontwikkeling als professionele hulpverlener.
  We gaan samen met jou op zoek naar hoe je als persoon sterker kunt staan in je job.
  Je leert vooral reflecteren, dit wil zeggen: je kunt stilstaan bij je eigen handelen in concrete situaties zodat je eruit kunt leren en voorbereid bent voor volgende situaties.

  In het eerste deel van de opleiding staan we in groep stil bij theoretische begrippen. We passen deze begrippen toe verschillende theoretisch mogelijke situaties.
  Later in je opleiding word je in kleine groepjes ingedeeld en gaan we aan de hand van je concrete stage ervaringen verder aan de slag.

Algemeen

Structuur

Traject

Studiebewijzen

Hoe inschrijven?

Hoeveel kost de opleiding?

Contact

Modules