CVO VSPW Mol

Centrum Volwassenenonderwijs

Welkom


Opleidingen


Onze missie


Smartschool


Contact

Deel deze pagina op

praktijkgericht


JGZ

Opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg  (JGZ)

 • Wil je als opvoeder werken met kinderen, jongeren of volwassenen met een beperking? 

 • Zit begeleiden in je bloed? 

 • Wil je als opvoeder mensen met een beperking ondersteunen, hetzij in een residentiële voorziening, hetzij in een semi-residentiële voorziening?

Antwoord je op deze vragen “ja”, dan is de opleiding JGZ iets voor jou.

Algemeen

Structuur

Traject

Studiebewijzen

Hoe inschrijven?

Hoeveel kost de opleiding?

Contact

Modules


Over het beroep van opvoeder kom je in onderstaand filmfragment meer te weten:Structuur van de opleiding JGZ

Modulair

 • De opleiding JGZ is opgedeeld in aparte modules.

 • Elk semester schrijf je je in voor een aantal modules.

 • Slaag je voor een module, dan krijg je een deelcertificaat.

 • Heb je alle deelcertificaten verzameld, dan ontvang je het Certificaat JGZ (zonder aanvullend diploma secundair onderwijs) of het Diploma JGZ (in combinatie met een opleiding secundair onderwijs).

Met dit systeem van aparte modules kun je je opleiding dus op eigen tempo volgen.

Lesdagen

Je verneemt tijdens de infodag op welke dagen je les hebt.

Een les duurt van 8.30u tot 12.10u  of van 12.50u tot 16.30.

Les en stage

Je combineert de lessen altijd met stage. In totaal loop je 1160 uren stage op twee verschillende stageplaatsen.

Je brengt je stage-ervaringen mee naar de lessen. Op stage kun je de vaardigheden en de inzichten uit de lessen toepassen.

Supervisie

Je volgt in kleine groejes een aantal halve dagen supervisie per jaar. Je supervisor legt deze dagen samen met jou vast.

Leerondersteuning

Heb je problemen met taken en opdrachten van bepaalde modules? Je kunt een halve dag per week terecht bij de begeleider leerondersteuning.


Traject

Er zijn 3 trajecten:

 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs en volg je samen met JGZ de opleiding Aanvullende Algemene Vakken (AAV)?
  In dit geval duurt je totale traject minstens 2,5 jaar.

 • Heb je al een diploma secundair onderwijs en volg je dus enkel JGZ?
  In dit geval duurt je totale traject minstens 2 jaar.

 • Heb je nog geen diploma secundair onderwijs en volg je enkel JGZ?
  Ook in dit geval duurt je totale traject minstens 2 jaar.


Studiebewijzen

Je volgde met succes de opleiding JGZ?

Proficiat! Je krijgt van het Vlaams Ministerie van Onderwijs het certificaat Opvoeder Jeugd- en Gehandicaptenzorg.
Let op: dit is geen diploma, maar je kunt er wel mee aan de slag in de sector.

Je volgde met succes de opleiding JGZ en je hebt ook een certificaat AAV of een diploma secundair onderwijs?

Proficiat! Je krijgt van het Vlaams Ministerie van Onderwijs het diploma Opvoeder Jeugd- en Gehandicaptenzorg.
Je vindt met het diploma gemakkelijker werk in de sector.

Wil je na JGZ gaan verder studeren?

Dat kan! Na JGZ studeren sommige cursisten orthopedagogie, maatschappelijk werk, verpleegkunde, gezinswetenschappen,… in het Hoger Onderwijs.


Hoe schrijf je in?

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent gemotiveerd om te leven en te werken met personen met een beperking. 

 • Je hebt de juiste basishouding of je wil werken aan de juiste basishouding. 

 • Je bent minstens 18 en je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht. 

 • Je volgt de inschrijvingsprocedure en je neemt deel aan een intakeproef.

Inschrijvingsprocedure:

 • Je komt naar één van onze infomomenten. 

 • Je vult een voorlopig inschrijvingsformulier in op het secretariaat.

 •  Je vraagt vrijstellingen aan en je brengt het rapport en de cursussen mee van de opleiding die je recht op vrijstellingen zou kunnen geven.

 • Je duidt de competenties aan in het cursusmateriaal. Kun je vrijstellingsproeven doen, dan leg je die af op een vooraf afgesproken datum. 

 • Je komt je definitieve inschrijving in orde brengen op een vooraf afgesproken datum.


Hoeveel kost de opleiding JGZ?

Je betaalt per lesuur € 1,50.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, volg je AAV en behaal je het certificaat AAV?

 • Je kunt je inschrijvingsgeld JGZ terugkrijgen van de overheid. 

 • Je krijgt daar de nodige documenten voor mee bij het einde van je opleiding.

Kun je vermindering krijgen op je inschrijvingsgeld?

 • Ben je ten laste van een mindervalide persoon (66%), dan betaal je 1/4 van het inschrijvingsgeld.

 • Ben je zelf een mindervalide persoon (66%), dan betaal je 1/4 van het inschrijvingsgeld. 

 • Heb je een arbeidsongeschiktheid van 66%, dan betaal 1/4 van het inschrijvingsgeld. 

 • Ben je ten laste van een persoon met leefloon of van een persoon met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, dan betaal je niets. 

 • Ontvang je zelf een leefloon, dan betaal je niets.

Om in aanmerking te komen voor deze verminderingen moet je de nodige documenten binnenbrengen op het secretariaat bij Ann Van Broekhoven.

 • Ben je werkloos en sta je bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende, dan betaal je ¼ van het inschrijvingsgeld.

Je moet hiervoor een bewijs binnenbrengen. Het document dat je nodig hebt is:  Aanvraag voor een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs. Je kunt het document zelf downloaden van de VDAB-site door in te loggen op “Mijn Loopbaan” van VDAB. Je kunt ook langsgaan bij de Werkwinkel.

Heb je nog recht op kindergeld?

Breng de documenten voor de aanvraag binnen op het secretariaat bij Ann Van Broekhoven.

Werk je en heb je recht op betaald educatief verlof?

Breng de aanvraag binnen op het secretariaat bij Ann Van Broekhoven.

Werk je en heb je recht op opleidingscheques?

Voor alle opleidingen van VSPW kun je opleidingscheques aanvragen via de website van de VDAB.


Contact

Trajectcoördinator: Nick Van Huffel
E-mail trajectcoördinator: nick.van.huffel@vspwmol.be

Administratie: Ann Van Broekhoven

E-mail algemeen: info@vspwmol.be

Telefoon: 014 31 70 61