CVO VSPW Mol

Centrum Volwassenenonderwijs

Welkom


Opleidingen


Onze missie


Smartschool


Contact

Deel deze pagina op

BA voorbeeldBIKO

Begeleider in de kinderopvang  (BIKO)

 • Droom je ervan om met kinderen te werken, als professionele kinderbegeleider?

 • Wil je kinderen opvangen en begeleiden in een kleuterschool, een kinderdagverblijf, in de buitenschoolse kinderopvang of als onthaalouder?

 • Ben je sociaal en positief ingesteld en ben je begaan met kinderen?

 • Steek je graag je handen uit de mouwen en heb je zin voor verantwoordelijkheid?

 • Of werk je al in de kinderopvang en mis je het vereiste certificaat of diploma?

Antwoord je op deze vragen “ja”, dan is de job als “kinderbegeleider in de groepsopvang” of “kinderbegeleider in de gezinsopvang” (= onthaalouder) je op het lijf geschreven.

Algemeen

Structuur

Traject

Studiebewijzen

Hoe inschrijven?

Hoeveel kost de opleiding?

Contact

Modules


Over het beroep van begeleider in de kinderopvang kom je in onderstaand filmfragment meer te weten:Structuur van de opleiding Begeleider in de kinderopvang

Modulair Begeleider in de kinderopvang

De opleiding Begeleider in de kinderopvang is opgedeeld in aparte onderdelen of modules.
Voor een overzicht van de modules van kinderzorg in de verschillende semesters: zie MODULES.

Lesdagen Begeleider in de kinderopvang

Je kunt de modules voor begeleider in de kinderopvang volgen op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12.10u en van 12.50u tot 16.30u.

Of in een flexibel traject op maat in gecombineerd onderwijs met lesmomenten op zaterdagvoormiddag van 08.30u tot 12.00u  of woensdagavond van 18.30u tot 22.00u. Klik hier voor meer info

Les en stage Begeleider in de kinderopvang

Je combineert de lessen van begeleider in de kinderopvang altijd met stage.

In totaal loop je 640 uren stage, minstens 160 uren in een kinderdagverblijf en minstens 160 uren in een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang.
Je kunt ook stage lopen in een kleuterschool in je eerste stageperiode of in het Buitengewoon Onderwijs in je laatste stageperiode.

Je brengt je stage-ervaringen mee naar de lessen. Op stage kun je de vaardigheden en de inzichten uit de lessen leren toepassen.

Leerondersteuning voor Begeleider in de kinderopvang

Heb je problemen met taken en opdrachten van bepaalde modules? Je kunt een halve dag per week terecht bij de begeleider leerondersteuning.


Traject

Je kunt kiezen tussen 2 standaardtrajecten voor begeleider in de kinderopvang

 1. Gewoon traject begeleider in de kinderopvang: een traject van 2 jaar. Je volgt 1 dag les per week en je loopt 320 uren stage per jaar.

 2. Versneld traject begeleider in de kinderopvang: een traject van 1 jaar. Je volgt 2 dagen les per week en je loopt 640 uren stage per jaar.

Welk traject kies je? Gewoon of versneld? Hou rekening met je thuissituatie en je werk om een haalbare keuze te maken.

Ben je op zoek naar een traject afgestemd op jouw persoonlijke situatie?

Een traject op maat voor begeleider in de kinderopvang is ook mogelijk.


Studiebewijzen

Je volgde met succes de opleiding Begeleider in de kinderopvang?

Proficiat! Je krijgt van het Vlaams Ministerie van Onderwijs het certificaat Begeleider in de kinderopvang.
Let op: dit is geen diploma, maar je kunt er wel mee aan de slag in de sector.

Je volgde met succes de opleiding BIKO en je hebt ook een certificaat AAV of een diploma secundair onderwijs?

Proficiat! Je krijgt van het Vlaams Ministerie van Onderwijs het diploma Begeleider in de kinderopvang.
Je vindt met het diploma gemakkelijker werk in de sector.


Hoe schrijf je in?

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je bent echt gemotiveerd.

 • Je hebt de juiste basishouding.

 • Je bent minstens 18 en je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht.

 • Je volgt de inschrijvingsprocedure (zie verder) en je neemt deel aan de intakeproef tijdens de onthaaldag (eerste dag van het semester).

Inschrijvingsprocedure:

 • Je komt naar één van onze infomomenten.

 • Je vult een voorlopig inschrijvingsformulier in op het secretariaat.

 • Je komt je definitieve inschrijving in orde brengen op een vooraf afgesproken datum en je brengt alle documenten mee die je nodig hebt.


Hoeveel kost de opleiding BIKO?

Je betaalt per lesuur € 1,50.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, volg je AAV en behaal je het certificaat AAV?

 • Je kunt je inschrijvingsgeld BIKO terugkrijgen van de overheid. 

 • Je krijgt daar de nodige documenten voor mee bij het einde van je opleiding.

Kun je vermindering krijgen op je inschrijvingsgeld?

 • Ben je ten laste van een mindervalide persoon (66%), dan betaal je 1/4 van het inschrijvingsgeld.

 • Ben je zelf een mindervalide persoon (66%), dan betaal je 1/4 van het inschrijvingsgeld. 

 • Heb je een arbeidsongeschiktheid van 66%, dan betaal 1/4 van het inschrijvingsgeld. 

 • Ben je ten laste van een persoon met leefloon of van een persoon met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, dan betaal je niets. 

 • Ontvang je zelf een leefloon, dan betaal je niets.

Om in aanmerking te komen voor deze verminderingen moet je de nodige documenten binnenbrengen op het secretariaat bij Vicky Bogaerts.

 • Ben je werkloos en sta je bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende, dan betaal je ¼ van het inschrijvingsgeld.

Je moet hiervoor een bewijs binnenbrengen. Het document dat je nodig hebt is:  Aanvraag voor een vrijstelling van het inschrijvingsgeld in het Volwassenenonderwijs. Je kunt het document zelf downloaden van de VDAB-site door in te loggen op “Mijn Loopbaan” van VDAB. Je kunt ook langsgaan bij de Werkwinkel.

Heb je nog recht op kindergeld?

Breng de documenten voor de aanvraag binnen op het secretariaat bij Vicky Bogaerts.

Werk je en heb je recht op betaald educatief verlof?

Breng de aanvraag binnen op het secretariaat bij Vicky Bogaerts.

Werk je en heb je recht op opleidingscheques?

Voor alle opleidingen van VSPW kun je opleidingscheques aanvragen via de website van de VDAB.


Contact

Trajectcoördinator: Myriam Prévot
E-mail trajectcoördinator: myriam.prevot@vspwmol.be

Administratie: Vicky Bogaerts

E-mail algemeen: info@vspwmol.be

Telefoon: 014 31 70 61